Aile Rehberi

Parıltı'da 1 gün

 *  Okulumuz sabah 07.00 de nöbetçi personel nezaretinde açılır. Erken gelen minikler saat: 08.00 de öğretmenleri gelene kadar birlikte serbest oyunlar oynarlar.

*  Gün,saat 09.00’de çocukların velisi veya servislerle okula gelmeleriyle hareketlenir.

 *  Anaokulu sınıfları,ev ve okul ortamını bir arada yaşatacak donanımda düzenlenmiştir.

 *  Parıltı’nın nezih  mutfağından çıkan sabah kahvaltısı 09.00-09.30 arasında, öğle yemekleri  12.00-13.00 arasında, ikindi kahvaltısı ise 15.00-15.30 arasında yemekhanemizde  yenir.Gıda seçimlerimizde mutlaka güvenilir markalar tercih edilir.Yemeklere mutlaka dua ile başlanır

 *  Öğretmenler okulumuzda aile büyüklerinin yerini alırlar, böylece çocuklar ailelerinin dışında büyüklerle olmayı ve bağımsızlık duygusunu geliştirmeyi öğrenirler.

 *  Öğretmenler aynı zamanda arkadaştırlar. Konuşma ve sohbet, günün önemli bir bölümünü alır. Türkçe Dil Etkinliklerinde  dil yeteneği gelişir ve yeni kavramlar öğrenilir.

 *  Serbest Zaman Etkinliklerinde resim yapılır, oyun hamurlarına biçimler verilir ya da ilgi köşelerinde oyunlar oynanır.

 *  Bedensel etkinliklerde vücudunu dengeli ve koordineli bir biçimde kullanma, paylaşma, kurallara uyma yetenekleri  geliştirilir.

 *Manevi değerler eğitiminde,Allah sevgisi ve temel ahlaki kurallar onların pembe dünyalarına uygun bir uslupla işlenir. Dua,sure ezberleri ve okuma çalışmaları yapılır.Seçmeli olan bu dersimize katılmayan öğrencilerimiz ise ayrı bir grup olarak başka eğitim etkinlikleri alırlar.

*  Sanat Etkinliklerinde, renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılır. Seramik, drama,perküsyon ve tiyatro en eğlenceli ve eğitici etkinliklerdendir.

*  Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular merak duygusu uyandırır ve araştırmayı alışkanlık haline  getirmeyi hedefler. Eğlenceli dış geziler ufuk açıcı etkinlikler olarak yerini alır.

 * Kavram, çizgi, dikkat ve algı  gelişimi çalışmalarıyla okul olgunluğu desteklenir.

 * Akıl oyunları dersleri ile matematik sevgisi ve zihinsel gelişim kazanımları sağlanır.

 *  Müzik ve Dans Etkinlikleri de ritm ve estetik duygularını geliştirir, müzikle hareketi birleştirmeyi sağlar.

 *  Okulumuzun  geniş ve donanımlı  bahçesinde, hava şartlarına  bağlı olarak oyun ve doğa  etkinlikleri  yapılır .

 *  İngilizce, okulumuzda gündelik yaşamda yerini alır. Oyunlarda, şarkılarda ilk İngilizce sözcükler ve kavramlarla  tanışılır.

 *  Belli günlerde psikologumuz çocuklarla birebir çalışma yapar, raporlar hazırlar.Bu raporlara göre anne-babayla yüzyüze görüşmeler yapar.Bazen ilk bakışta küçük görünen önemli sorunlar bu çalışmalarda tespit edilir ,veli-okul işbirliğiyle büyümeden çözülür.  .   

* Yine belli günlerde  tiyatro , sinema, hayvanat bahçesi, yüzme gibi dış etkinlikler ve sınıfça aile ziyaretleri ve doğum günü partileri gibi ailelerinde dahil oldukları etkinlikler yapılır.

*  Bu hareketli günlük akış saat: 16.30’da  sona erer.Servisli öğrenciler evlerine dönerken, kalan öğrenciler velileri gelene kadar serbest oyun etkinlikleriyle vakitlerini değerlendiriler. Ertesi güne yeni oyunlarla, şarkılarla, ilgi çekici ve eğitici   birçok etkinlikle yeniden başlamak üzere …