Aile Rehberi

Anaokulu Seçerken

GENEL BAKIŞ ve 4 ANA GRUP:

 Çocuğumuzu 1 gün bile yeterince tanımadığımız  bir insana ( hatta yakınımıza) emanet edemeyeceğimize göre, en az 1 yıl boyunca devam edeceği anaokulunu seçerken, yoğun emek sarfedip- araştırmak zorundayız.

 O halde anaokulu tercihi bir arkadaş,bir dost, bir ilkokul,bir üniversite seçmekten çok daha önemli ve anlamlı bir iştir.

 Günümüz koşullarında okul öncesi kurumları 4 ana gruba ayırabiliriz:

  1-Devlet anaokulları * 2- Kolej anaokulları, 3-Cemaat-vakıf anaokulları *  4-Bağımsız (butik) anaokulları.                                                       

*1-Devlet anaokullarında az ödersiniz,standart hizmet alırsınız. Özel ilgi beklemeyiz, genellikle orta kalite bir idareci ve öğretmen performansına sevinmek zorunda kalırız. Devlet memurluğundaki iş garantisi ve torpil gibi durumların hizmet kalitesini olumsuz etkileyebildiğini hepimiz biliriz. Bu nedenlerle devlet okullarında idealist öğretmenlerin az olması, hizmet kalitesi,veli denetimi ve hesap sorma imkanları konusunda sorunlar olduğu bir gerçektir.

*2- Kolej anaokullarında  mekan, donanım v.s fiziki imkanlar daha fazladır. Ancak kolej binalarının  miniklerimizi tedirgin edebilecek fiziki büyüklükte olması, hemen herşeyin esas olarak ilkokul- ortaöğretim - lise için tasarlanmış olması ve okul ücretleri  gibi 3 dezavantaj sayabiliriz.

*3- Cemaat-vakıf okulları genellikle yoğun dini eğitim vaad etselerde, bu kurumların çoğunda hakim olan hurafeye dayalı, Kur'an-I Kerim dışında rivayet kaynaklı eğitim anlayışı ne yazıkki  çocuklarımızın zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Günümüzde hepimizi sarsan terör ve taciz olaylarında dindar(!) görünümlü kişi cemaat ve kurumların isminin sıkça geçmesi dikkat çekicidir.Okul öncesi dönemde dinin oldukça sade, sevgiye,ahlaki kurallara dayalı ilkeler şeklinde anlatılması esas olmalıdır. Dini eğitimin daha yoğun olarak küçük yaşlarda başlamasını, ilk ve orta eğitim çağlarında devam etmesini  ama en önemlisi Kur'an merkezli düşünen ve ehil eğitimciler tarafından özenle verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

 *4- Bağımsız (butik) anaokulları : Okul öncesi grubunda uzmanlaşmış olmaları, miniklerimize uygun ev-okul karışımını yansıtabilen villalarda eğitim yapmaları, şeffaflık ve veli denetimine çok daha yatkın olmaları gibi önemli avantajları vardır.Çocuğunuza verileni-verilmeyeni daha kolay ve net anlarsınız.Okul ücretleri göreceli olarak daha makuldur. Bu nedenlerle işini iyi yapan bağımsız anaokulları en iyi tercihtir diye düşünmekteyiz.

Elbette butik anaokulları içinde de "işini iyi yapabilen"i seçebilme zorluğu vardır. Bu kurumlarda en büyük risk,  yatırım sermayesinin daha küçük olması ve anaokulu işletmeciliğinin dışardan "kolay" görülmesi nedeniyle  yeni açılan yada devralınan anaokulu sayısı fazladır. Oysa 0-6 yaş çocuklarımızın okulla tanışmasında , kurumsal tecrübe çok önemlidir. Kurumsal tecrübeyi de iyi tanımlamak gerekir. Çünkü kötü bir hizmetle uzun süre ayakta kalmak mümkün değildir ama ,oldukça vasat bir hizmeti, sermaye ve reklam gücüyle iyi pazarlayarak "yıllarca"ayakta kalabilen kurumlarında olduğu (az sayıda olsada ) bir gerçektir.    

  Bütün bu değerlendirmelerimizi  tecrübemize dayanarak ve objektif olmaya dikkat ederek( özet halinde) yapmaya çalıştık.Elbette çok büyük bir sektör olan eğitim dünyasında bu tanımlamaya uymayan istisnalar da olabilir.

 

DETAYLI  BAKIŞ:

 1-MEKAN:  Öncelikle vakit ayırıp,okulu (mümkünse eğitim saatlerinde ve çocuksuz olarak) iyice gezmek şart.Temizlik,estetik ,güvenlik konularında gözlem yapıp mekan hakkında fikir sahibi olun.Bu ilk yapacağınız iş olup çok önemlidir fakat tek başına yeterli  değildir.

Neticede güçlü bir sermaye ile etkileyici bir mekan tanzim edilebilir ama üstün eğitim kalitesi ve mutlu bir sınıf ortamı için esas olan yürek,bilgi ve emek gibi "ilk bakışta" görünmeyen unsurlardır ve  parayla tanzim edilemez.Mekanda önemli hususlar,ev ortamı gibi sıcak,okul ortamı için elverişli, tertemiz ,yeterli oyun gruplarına ve güvenlik tedbirlerine sahip olmasıdır.

2-İDARE VE EĞİTİM KADROSUOkul öncesi kurumlarda çocuğunuzu öncelikle kurucu ve müdürden oluşan idare'ye emanet ettiğinizi bilmelisiniz Kurumlarda idare yetersizse, tüm personel kaliteli olsada verim hızla düşer.İdarenin başlıca görevi  öncelikle "işin ehli"personeli seçip organize etmektir.Daha sonra  sırasıyla öğretmenler, psikolog ve hizmetli personelin  uyum içinde çalışmasıyla okulda hem huzur hem hizmet üretilecektir.Anaokulu öğretmenlerinde diğer öğretmenlere göre, ahlak, vicdan, merhamet, sabır, güleryüz,çocuklara adil davranma, dürüstlük,çalışkanlık .. gibi  diploma harici yapısal donanımlar çok daha önem arzeder.

 3-EĞİTİM PROGRAMI:    Okul öncesi kurumlarında çocuklarımıza neler öğretiliyor? neler öğretilmeli? sorusuna kolayca cevap verebilen veli sayısı çok azdır.Oysa bu çok önemlidir.0-6 yaş grubu eğitim programları çocuk psikolojisi ağırlıklı olduğundan tüm bilimsel çalışma ve gözlemler dikkate alınmalı, hazırlanan program eğitmenlerce aynen uygulanmalıdır.

 Okul öncesi eğitimde bahsedilmesi gereken bir konuda manevi değerler  ve  dini eğitimdir Bu konu çok hassas bir konu olup ana kural,öğretme – ezberletme değil sevdirme olmalıdır. Yanlış dini eğitim ve hurafeler çocuklarımızda, büyüdüklerinde bile atamadıkları kişilik sorunlarına yol açmaktadır.Bu yaşlarda bilinçli bir dini eğitim,ilkokul çağında da devam etmek şartıyla “örnek ve mutlu” bireyler için önemli bir temel olabilecektir.

Yabancı dil konusunda da abartılı vaadlere dikkat edilmeli, yaygınlaşan “çift dilli,3 dilli eğitim” v.s vaadlerine temkinli yaklaşılmalı, okul öncesi eğitimin esas kazanımlarını takip etmelisiniz.Ayrıca her yaşta 1 yıllık yoğun bir eğitimle yabancı dil öğreniminin mümkün olduğu da ortadadır.

4-REFERANS:

Öncelikle bu okulda halen veya önceden çocuğu olan “fikrine güvenilen” bir velinin tavsiyesi önemli bir avantajdır.Yakın çevrenizde titiz,dürüst,ne istediğini bilen, araştırıcı,ölçebilen bir komşunuz veya tanıdığınızın referansı sizi rahatlatacak hatta tam isabet için yeterli olabilecektir.

5-ŞEFFAFLIK VE İLETİŞİM :

 Okullarda  şeffaflık ve iletişim önemli hususlardır.MEB internetten kamera yayınını yasaklaması dolaysıyla dahili kamera sistemi ile ancak iç denetim yapılabilecektir. Ayrıca velinin randevusuz okulu ziyaret edip,idareden izin alarak kameradan gözlem yapması ,yemeklerden yemesi hatta bunu yıl içinde birkaç kez yapması okul işleyişi hakkında doğru bir kanaat için gereklidir.
Okul-Veli iletişimi bu sektörde çok önemlidir.Çocuğun kaydı sırasında rastlanan sıcak ve samimi yaklaşım yıl boyu devam etmelidir..Her konuda telefonla,e-posta ile,yada web sitesine mesaj yoluyla her türlü sorunuza anında cevap alabileceğiniz konusunda ikna olmalısınız.Şeffalık ve iletişim konusunda yeterince güncellenen,bilgilendiren bir web sitesi-facebook sayfası veliler için iyi bir avantaj olacaktır.

6- RESMİ MAKAMLARDAN RUHSATLI OLMASI : 

  Günümüzde birçok denetimsiz korsan anaokulu(!) vardır.Milli Eğitim' e bağlı okullar ise oldukça iyi denetlenmektedir.0-6 yaş arası çocuğunu ruhsatsız yuvalara teslim edebilen anne-babalar, çocuklarının geleceği için önemli bir risk almış olabileceklerinide düşünmeliler.Bilindiği gibi yetişkinlerin sorunlarında psikologların ilk araştırdığı mesele çocukluğunda önemli bir travma olup olmadığıdır. 

7- YENİ AÇILAN OKULLAR :

 Yeni açılan bir özel okulun,(kurucusu tecrübeli bile olsa) sancılı bir tecrübe dönemi olacaktır.Okul işi bir kaç yılda ancak oturur. Özellikle Başakşehir İlçemizde, yeni hevesle açılıp bir iki yılda kapatılan - devredilen birçok anaokulu hikayesi mevcuttur.Bu nedenle yeni açılan okulun birçok sorunu ilk yıllarda yaşanacak ve ne yazıkki miniklerimiz de bu sıkıntıların paydaşı olacaklardır.

8-YEMEK:
Yemekler çocuk gelişiminde ve güvenliğinde önemli bir yer tutar.Öncelikle gıdada güvenilir markalar,alışverişte güvenilir işletmeler tercih eden bir anlayışın aranması gerekir.Çocuğun doyması kadar sağlıklı beslenmeside önemlidir.Velilerin arasıra yemek vakti okula gelip misafir olmaları bu konuda kanaat edinmek için iyi bir yöntemdir.Önemli bir hususta velilere sunulan aylık yemek listesi ile verilen yemeklerin birebir uymasıdır.Neticede çocuklarımız bunu takip edemezler. Özellikle günümüzde organik gıda vaadlerine dikkat edilmelidir. Bu konuda,ekim ayı ve sonrasında velilerin bir kaç mutfak denetimi yapması abartılı reklam  yapanlarla, ciddi kurumlar arasındaki farkı ortaya koyacaktır.

9-ULAŞIM-SERVİS:
Oğrenci servislerinde "güvenlik" en önemli unsur olduğu için servis araçlarının yeni olması,sürücülerin ve servis hosteslerinin yetenekli olması gerekmektedir.Veliler için eve en yakın anaokulu tercih nedenidir.Ancak,servis ücretini ve hergün serviste geçen 20-30 dakikayı “ katlanılabilir” kabul ederek,daha çok seçeneğe ulaşmak daha isabetlidir.Çocuklarını kendi getirip götüren anne-babalar için okulun mevkii ,ana yola yakınlığı,park sorunu olmaması da önem taşır.Çünkü trafik çilesi artık hepimizi çok etkilemektedir. 

Tabiiki konu hakkında ilaveler yapılabilir,önemli olan "çocuğunuzun iyi bir okula kayıt olabilmesi" adına yeterince araştırıp,karar vermenizdir.Çünkü,anaokulu seçerken çocuklarının bütün hayatını etkileyecek bir karar verdiklerini bilmeyen,yani titiz olmayan anne-babaların sayısıda az değildir. PARILTI ANAOKULU olarak bizler, tüm bu konularda kendimize güveniyor,"eğitimde kaliteyi tanımlayabilen" duyarlı velilerin büyük çoğunluğuna hitap edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.