Hakkımızda

Eğitim Anlayışımız

PARILTI  ANAOKULU olarak felsefemiz, öğrencilerimizin her birinin farklı bir birey olduğu gerçeğinden hareketle; onlara sevgiyi, paylaşmayı, araştırmayı, öğrenmeyi öğretmektir. Bu felsefe doğrultusunda çocuklarımız araştıran, sorgulayan, değerlendiren, kendi fikirlerini ve haklarını savunan, girişimci, kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık, sosyal birer birey olacaklardır. Bu yaklaşımla okulumuzda Türk Milli Eğitim müfredatı dahilinde; Montessori, High Scope, Orff ve çoklu zeka yaklaşımlarının milli ve manevi değerlerimizle sentezinden oluşan, yaparak-yaşayarak, aktif bir şekilde öğrenmeyi temel alan bütünleşik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Montessori programı; çocuk merkezlidir ve çocuğu olduğu gibi kabul eder.Çocuk kendi içinde varolan öğrenme dürtüsünden hareketle kendini öğrenmeye doğru yönlendirir.Öğretmenin rolü öğrenen kişinin ihtiyaçlarına duyarlı bir ortam oluşturmaktır.Öğretmen ortamı hazırlar, etkinliği yönlendirir ve çocuğa uyarıcıyı sunar.Öğrenen çocuktur, kendi ilgi alanına göre çalışmalar seçer ve kendi özgürlüğünün farkına varır. Zamanla kendine güven duymaya başlar ve bağımsızlık duygusu gelişir.

High-Scope; Planlayarak-yaparak-değerlendirerek öğrenmektir. Bu süreç, çocukların yapacaklarıyla ilgili planlarını dile dökmelerini, bunları gerçekleştirmelerini ve yaptıkları hakkında akıl yürütebilmelerini sağlar.

Orff yaklaşımı; Çocukların kendi gelişimlerini müziği kullanarak ortaya çıkarmalarına yardımcı olur. Bu yaklaşımda çocuklar yaparak-yaşayarak, keşfederek kendi yetenekleri doğrultusunda öğrenirler. Temel materyaller olarak şiir, şarkı, tekerleme, oyun ve dans kullanılır. Bu materyaller elde varolanlar olabileceği gibi çocukların kendi yaratıcılıklarını kullanarak yarattıkları materyaller de olabilir. Orff sistemindeki "anında üretme" ilkesi ile çocuk kendini sürekli aktif ve yaratıcı bir ortamın içinde bulur.


Kolayca farkedileceği gibi; her üç sistemin de kendi içinde doğru yaklaşımları vardır. Hiçbirinden tamamen vazgeçilemez. Ama unutulmaması gereken şey, eğitim sistemini oluştururken"
Çocuğun içinde yaşadığı kültür ve güncel gelişmelerin de dikkate alınması " gereğidir. Zira kendi kültürünün moral değerlerini okulda öğrenemeyen çocukta bir ikilem, bir çatışma oluşması kaçınılmazdır. Bu nedenledir ki; PARILTI ANAOKULU' nun yaklaşımı bu üç sistemin milli kültürümüze ve evrensel değerlere uygun bir şekilde uyarlanmasıdır.